Χώρος Θεραπείας

    Εκτός από τη σχέση με τη θεραπεύτρια, ο χώρος ή το πλαίσο μέσα στον οποίο λαμβάνει χώρα η θεραπεία είναι πρωτεύουσας σημασίας. Για να μπορέσει το παιδί να συνδεθεί με τη θεραπεύτρια και να αποκαλύψει τις ενδόμυχες σκέψεις και τα συναισθήματά του, απαιτείται ένα ασφαλές, προστατευμένο θεραπευτικό περιβάλλον.

    Η θεραπεύτρια και οι γονείς μαζί, δεσμεύονται να διασφαλίσουν ότι οι συναντήσεις θα γίνονται πάντα στο ίδιο δωμάτιο, την ίδια μέρα και ώρα, και σε τακτά χρονικά διαστήματα.

    Επιπλέον, στην ευθύνη της θεραπεύτριας είναι, εφόσον κριθεί απαραίτητο, να μην υπάρχει καμία εξωτερική παρενόχληση, όπως τηλεφωνήματα ή άλλες διακοπές, και τα πράγματα που βρίσκονται στο δωμάτιο να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερα.