Ο Ρόλος της Θεραπεύτριας

    Αρχικός στόχος της θεραπεύτριας είναι η εδραίωση μιας ψυχαναλυτικής σχέσης με το παιδί, ώστε να εξετάσει τι πραγματικά συμβαίνει ή υποτίθεται ότι συμβαίνει από τη στιγμή που αρχίζει η θεραπεία. Η σχέση αυτή, ως προς το χαρακτήρα της και από την άποψη της εξωτερικής πραγματικότητας, προσδιορίζεται και καθορίζεται από το γεγονός ότι παρατηρείται πάντοτε στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Κατ' αρχήν, το γεγονός αυτό παρέχει ένα βαθμό προβλεψιμότητας και συνέπειας στο παιδί. Αυτό είναι σημαντικό. Το παιδί έχει έτσι την ευκαιρία να βιώσει μια ασφαλή, σταθερή και προβλέψιμη σχέση με έναν ενήλικα, ο οποίος διαθέτει ένα "χώρο" στο νου του για αυτό το ίδιο και οι γονείς του του το επιτρέπουν.

    Στόχος της θεραπεύτριας είναι να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο το παιδί συνδέεται μαζί της. Καθότι, ο τρόπος με τον οποίο το παιδί συνδέεται με την θεραπεύτρια παρέχει ενδείξεις και για την επικρατούσα τάση σύνδεσης του με τους ανθρώπους, αλλά επίσης για τους παλιότερους τρόπους σύνδεσης. Κατά την διάκρεια της διαδικασίας αυτής, απελεύθερώνονται διάφορες στάσεις, σκέψεις ή συναισθήματα, τα οποία αποδίδει το παιδί στο πρόσωπο της θεραπεύτριας και δεν αντιστοιχούν στην τρέχουσα κατάσταση. Τα φαινόμενα (μεταβίβασης) αυτά γίνονται κατανοητά από τη θεραπεύτρια ως επαναλαμβανόμενα πρότυπα διαπροσωπικής συμπεριφοράς τα οποία εδραιώθηκαν κατά την παίδική ηλικία και τώρα μετατίθενται στην θεραπεύτρια. Τα συναισθήματα που ενεργοποιούνται από τη διαδικασία της μεταβίβασης μπορεί να είναι είτε θετικά είτε αρνητικά φορτισμένα.

    Τα θετικά συναισθήματα διευκολύνουν τη σημαντική διαδικασία της "εμπλοκής" ή "σύνδεσης" με τη θεραπεύτρια, πράγμα που είναι απαραίτητο για να ξεκινήσει το αναλυτκό έργο. Ωστόσο, συμβαίνει αρκετές φορές τα παιδιά να μην συνδέονται πάντοτε συνειδητά με την θεραπεύτρια σε μια "θεραπευτική συμμαχία".

    Μέσα από αυτήν την διαδικασία η θεραπεύτρια μπορεί να αξιολογήσει τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένες οι άμυνες του παιδιού. Είναι εύθραυστες, δύσκαμπτες και ανελαστικές, ή επιδέχονται τροποποίηση; Έτσι, μπορεί και να εκτιμήσει κατά πόσον ένα παιδί μπορεί να επωφεληθεί από μια ψυχοθεραπεία.