Κόστος και Υπηρεσίες

Το κόστος της εκάστοτε συνεδρίας θεωρώ ότι χρειάζεται να είναι προσεγγίσιμο. Συνήθως, καθορίζεται  στην πρώτη συνεδρία. Το ύψος του κόστους εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους, όπως η συχνότητα των συνεδριών, η οικονομική δυνατότητα του κάθε θεραπευόμενου καθώς και οι ειδικές απαιτήσεις που δημιουργούνται σε μένα για την αποτελεσματικότερη θεραπεία του κάθε θεραπευόμενου (π.χ. εποπτεία, βιβλία, εξειδικευμένα σεμινάρια).

Το κόστος κατα την γνώμη μου, είναι καλό να είναι τόσο ώστε να νιώθει ο θεραπευόμενος ότι η επένδυση που κάνει στην προσωπική του ανάπτυξη έχει σημαντική αξία, αλλά και να είναι ανεκτό για την περαίωση της καθημερινής του διαβίωσης.

 

Η καταβολή του κόστους γίνεται στο τέλος κάθε συνεδρίας με την παροχή της απόδειξης, εκτός των συνεδριών που παρέχονται μέσω skype, όπου χρειάζεται να έχει προπληρωθεί η συνεδρία μέσω paypal ή μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό μου λογαριασμό. (On-Line ψυχοθεραπεία)